لک‌لک های حقیقی


تئاتر فستیوال

: محمدرضا رادمند
: نوشین مسعودیان، محمدرضا رادمند
: نوشین مسعودیان، صادق برقعی، بهاره ریاحی، فرشته مرعشی، پدرام صمدی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۱۸ فروردین تا ۰۳ اردیبهشت
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: مقداد مهدوی
: الهه طرفه
: سیاوش نقشبندی، فریده براتی
: فریده براتی
: محمدرضا رادمند
: نوید آغاز
: پویا طهماسبی، مرجان وزیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.