مادر


تئاتر فستیوال

: فلوریان زلر
: رضا احمدی
: مهدی پاکدل، نسرین نصرتی، آرش تبریزی، سارا امیدوار
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  تیر ۱۳۹۸
: رضا احمدی
: تینوش نظم جو
: کامران اقتداری
: عرفان خاتونی مقدم
: مژگان عیوضی
: میثم نویریان
: سینا افشار
: رضا خضرایی
: ندا کاوندی، مهران عشریه
: رضا جاویدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.