ماراساد


تئاتر فستیوال

: پیتر وایس
: مریم برزگر
: شکیب شجره، همایون حیدر زاده

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت احرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: الهام قاسمیان
: سعید هژبری
: پندار عظیمی
: بنجامین مرادی
: مهدی پارسی (گروه هنرى پژواک)
: امیر رجبی
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک

اقتباسی آزاد از نمایشنامه”شکنجه و قتل ژان پل مارا به اجرای ساکنان تیمارستان شارنتون به کارگردانی مارکی دو ساد”
زندگی مارکی دوساد، نویسنده فرانسوی است که بدلیل برخی اختلالات روحی در بیمارستان شارنتون بستری شده است…
رزرو و هماهنگی:  ٠٩٣۵۵۶٢٩٨٢٢

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.