مارمالاد


تئاتر فستیوال

: محمد رضا آزادفر
: مجید علم بیگی، الهه پورجمشید، علی عطایی حور و مهدی رحیمی سده
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۰۷ دى ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: سمیه پسندیده خواه
: محمد رضا آزادفر
: محمد رضا آزادفر
: امیر اسحاق میرشیرتری، محسن عسکری زاده
: آرزو نبوت
: یلدا ابراهیمی، رویا شهباز زاده
: علی صفری
: میترا اسماعیلی
: سهیلا جوادی
: سبا سلیمانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.