مثل شکستن بشقاب ها


تئاتر فستیوال

: شهرزاد ابراهیمی
: سعید هاشم زاده
: مریم قاسمی، سحر احسانی
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ – تجربه)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۰۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: گروه هنرهای اجرایی مواجهه
: علی سید ابراهیمی
: سعید هاشم زاده
: حسین عطری
: گروه گرافیک مواجهه
: وحید زارعی
: علیرضا عزیزی
: علیرضا عزیزی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.