مجلس قربانی سنمار


تئاتر فستیوال

: بهرام بیضایی
: هنگامه سنجر
:سینا ایجادی، مهدی محرمی، کیمیا آژیراک، پریا یاراحمدی، الهام غلامی، فاطمه صفری زاده، هنگامه سنجر

محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)

خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان

تلفن:  ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵

دوره اجرا: ۰۳ تا ۱۲ بهمن

  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:هنگامه سنجر
: مهدیه یکتا
: سحاب منصوری
: فاطمه صفری‌زاده
: محمد قاسمی
: محمد قاسمی
: مهدی رضوی
: فرید قادری، نفیسه صالح آبادی، کسری میر زین العابدینی، نوید محسنی
: مهدی محرمی، حسین کلانتریون
: فرشته محمدی
: پارسادخت ولی اله، فرشته محمدی
: مرضیه فرزین

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.