مدرسه پینوکیو


تئاتر فستیوال
: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، نورا هاشمی، علیرضا میرزا محمدعلی، رازیما میرزایی، مهسا باقری، فاطیما درستکار، اتابک نادری، سیما خضر آبادی، سوزان صفانیا، فریبرز گلبن
محل اجرا:  عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۱۷ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۵۰,۰۰۰ تومان
: امیرعلی تقی زاده
: پویا امینی
: مهدی کاسه ساز
: پریسا محسنی
: ستار اورکی
: حامی
: رازیما میرزایی
: الهام میرباقری
: مهدی رایگانی
: ساقی بلیغ

–  بر اساس برداشتی آزاد از رُمان «بختیار علی»

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.