مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش


تئاتر فستیوال

: میلاد فرج زاده
: (به ترتیب ورود) صبا سرور، سپهر زمانی، الهام جدی، الهه فرازمند، علی پوراحمدیان، فرنوش نیک‌اندیش، رضا مرشد
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۰۱ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان
: بهروز محمودی
: مسعود تفقدی
: امیرحسین اکبرزاده
: سپهر امیدوار
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک
: محمود کسایی زاده
: پوریا قنبری
: پدرام رضوانی
: نیلوفر مرسل‌وند
: آزاده اسانلو
: فاطمه محمدی، مهدی حسن خانی
: سارا ثقفی
: رامین مارالی
: محمد باهوش
: پوریا قنبری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.