مروارید


تئاتر فستیوال
: قطب الدین صادقی
: مانلی حسین پور، سروش طاهری، محمدرضا آزادفرد، شیما حکیم پور
 محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
بهای بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ۰۹۳۹۱۰۹۹۸۷۹

 

: مقدی شامیریان
: مهدی حسنی
: پرستو علیزاده
: مهدی دوایی
: اختر تاجیک و کورش برزی
: امیر پارسائیان مهر
: تئاتر مارکت

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.