مرگ آسید کاظم


تئاتر فستیوال

: احسان بدخشان (با نگاهی به نمایشنامه آسید کاظم اثر زنده یاد محمود استاد محمد)
: محمد محقق منتظری
: (به ترتیب ورود) هادی افشار، احمد لشینی، ابوذر ساعدی، وحید نفر و مهرداد ضیایی

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: سینا همای
: حسین توازنیزاده
: ساجده شمس
: مهدی وکیلی
: سید محمد مساوات
: کاوه کاظم زاده
کاری از گروه تئاتر پلاتو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.