مضحکه بادسوار


تئاتر فستیوال

: هما جدیکار
: (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، مریم ایرانمنش، حامی علیزاده 
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۱۷ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: مینا مقامی زاده
: زهرا شایانفر
: ستاره خرمزاده
: زهرا شیخ الحکمایی
: زهرا شیخ الحکمایی، بیتا پهلوانی، هدا چاهوشی، سمیه گلباز، سعیده دهقان نژاد
: سپیده داداش پور
: سینا ییلاق بیگی
: لیلا طاهری
: گروه طراحی صحنه ایگو
: مصطفا مرادیان
: محمدرضا ایزدی
: غزاله مهربان یکتا، آزاده حیدری
: علی جباری، امیرحسین انصافی
نوازندگان
: علی جباری
: حسین فضل اللهی
: سمیرا انصافی، سلما پورامین
: احمدرضا حجارزاده
: مرضیه سرمشقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.