ملودی شهر بارانی


تئاتر فستیوال
: اکبر رادی
: میکائیل شهرستانی
: مسعود آشوری، نغمه تقوی، منیر ماندنی، عالیه شریفی، ناهید فرهمند، مهدی جواهری، زهرا زمانی، نسترن صفری، مرجان رستمی نیا، علی قنبرزاده، محسن زمانی، مهدی ارجمند
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: مهدی ارجمند
: درسا شهرستانی
: شیرین فرخنده نژاد
: رامونا رادی
: میکائیل شهرستانی
: الهام رضایی
: بهادر باستان حق، بابک حقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.