ملکوت


تئاتر فستیوال

: پوریا طهرانی (با اقتباس از رمان ملکوت بهرام صادقی)
: رامتین رشوند
: سجاد باقری، صبا صدیق زاده، محمدرضا فارابی، محیا صدر زاده، پوریا طهرانی، اسماعیل صالحی، حمیدرضا نوروزی، حسین مهدوی، محمد حسن سلمانی، پویان رضایی، رضا طالبی، و بازیگر خردسال امیرعلی خازنی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۵ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: رامتین رشوند
: علی نصر
: زهره قنبری
: متین کی منش
: محمدرضا رحمتی
: هانی عبدالمجید
: سینا سرمدی
: میلاد امیری محمد حسن درباغی فر
: نیلوفر شریفی نیا
: نیلوفر شریفی نیا
: رامونا صنعتی
: نسترن حسین زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.