من


تئاتر فستیوال

: سیاوش پاکراه
: غزاله توده زعیم، امیرشمس، شبنم دادخواه، مصطفی لطیفی خواه
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۲۴ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: امیرحسین دوانی
: رها جهانشاهی
: علی کوزه گر
: سعیده خان بابایی
: دنیز تفقدی
: مهدی فاتحی، استودیو فا
: مهدی آشنا
: رضا مرشد
: نگار حافظ
: فریبرز دارایی
: امیر قالیچی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.