نسل سوخته


تئاتر فستیوال

: سندس یگانه
: هدی پزشک
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۰۴ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: امیرعلی جلالی
: نگار امیدعلی
: سندس یگانه
: آیدین امیری
روابط عمومی گروه هنری سنتیک، شایان جاویدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.