نمایش رئال مادرید ١١ بارسلونا ١


: سید مهدی شجاعی
امیرحسین فتحی، میثاق زارع، بانیپال شومون، الهام شعبانی، مروارید جعفری، فاطیما بهارمست، آرش اشاداد و سینا رازانی
گروه هنری آگورا

 

: مروارید جعفری
: برزین صالحی
: فرواک فرهپور
: گروه هنری آگورا
: صنایع میخ و چوب
: زهرا عمادی پور
: علی شفیعی
: سحر صادقی
: رامتین ناهید
: گروه هنری آگورا
: شهاب مهربان
: عسل عباسیان
: مهدی شجاعی، محمد صادق زرجویان، حمیدرضا طاهر
: محمد صادق زرجویان
: بنیامین سید نیا
: محمد حسین خادمی

امروز تو مادرید همه گوششون به سخنرانی وزیر جنگ عصر وحشت اسپانیاست. بعیده کسی واسه شنیدن فوتبال بره خونه خانوم کارار…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.