آخر بازی


تئاتر فستیوال

: ساموئل بکت
: حسین مقامی
:امیر عبادی، آرین فرزانه، شروین برکت، شیدا رزم شعار

 

محل اجرا: تماشاخانه فانوس
 میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، پلاک ۲۵
تلفن: ۸۸۳۱۹۲۷۰
دوره اجرا:  ۰۸ تا ۲۴ مهر
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: بهروز حاجی محمدی
: مجید زارع زاده
: میرعلی محسنی
: تارا مرادی
: حسین مقامی
: میرعلی محسنی
: گیتی رنجبر
: تارا مرادی
: پوریا خلیلیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.