آلبوم خانوادگی


تئاتر فستیوال

: سعید هاشم‌زاده
: مرضیه شاطرطوسی، نونا نیسی، مریم قاسمی، امین بشارتی، کیمیا شهریه، علیرضا عزیزی و محمدعلی ترابیان

 

محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  دوشنبه ۱۲ تا ۰۶ مهر ماه
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: پریسا کیومرثی
: حسین عطری
: سعید هاشم‌زاده
: رضا غیور، موسی هاشم‌زاده، مهدی غلامی
: سحر پیله‌ور
: میثم محمدی
: نازنین احسانی
: میثم شیخی و آذین دهقان
: کسری بردبار
: علیرضا عزیزی
: موسی هاشم‌زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.