آنات


تئاتر فستیوال

:  امیرحسین آسانی
:  افسانه صرفه جو، سروناز نانکلی، مهتاب کرک وندی، بهار رضی زاده

:  پوپک کم گویان، صمد طالقانی
: احمد کچه چیان
: آنکیدو دارش
: مهدی فاتحی
: آرش فصیح
: فرشاد هاشمی، محمد محمدپور
: سارا محرابی
: امیرقالیچی ( تاتربازها)
: مریم نراقی
: خشایار حسامی
گروه تاتر قصه

:  مرکز مطالعات اجرایی قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴ – ۶۶۴۶۰۵۹۲
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵
:  ۲۰:۴۵
:  ۴۵ دقیقه
 ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.