آنام


تئاتر فستیوال

: علی اصغری
: بهروز پناهنده
: بهروز پناهنده
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۱۵ بهمن تا ۰۹ اسفند
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: تایماز ارتگلى
: سید محمد مساوات
: مهسا آبیز
: مریم شریعتی
: گروه هنرى پژواک
: مهدی سلیمانی برچلویى
دستیار کارگردان و برنامه ریز، مصطفى کاکاوند
: عرفان پورمحمدی
: بهروز پناهنده
: روح الله اسدى
: امیررضاموسی زاده (رهام گرافیک)
: فهیمه حکمت اندیش

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.