آن سه نفر


تئاتر فستیوال

: محمود فرهنگ
: شهاب راحله
: عباس بابایی، بهروز میرلو
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.