آوازه خوان خیابان های منهتن


تئاتر فستیوال
محل اجرا: تئاترشهر – سالن چهارسو
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: ۱۹ دی تا ۱۸ بهمن
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: نیما مهر
: میکاییل شهرستانی
:میکاییل شهرستانی

: نورایر نازاریان
: مهدی ارجمند
: شیرین فرخنده نژاد
: مهدیه دوستی
: ندا رضایی
: سارا رحیمی فرد
: مهدی ارجمند، منصور رضایی، پژمان المعی
: امیر حسین قیاسی
: بابک حقی، بهادر باستان حق
: میثم خانکی
: فرشاد محمدی
: بابک شاه علیزادگان
: میکاییل شهرستانی، نیما مهر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.