آوانتاژ


تئاتر فستیوال

: کامران شهلایی
: کامران شهلایی، محمد لارتی
:الهام نامی، امین وحیدی پور، رضا بهرامی، ابوذر ساعدی، شادی صیادی، ترانه کوهستانی، احمد جعفری، آرزو کریمی زند، ایلیا بکریان

 

محل اجرا: تالار حافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
تلفن: ۶۶۷۵۶۰۴۳
دوره اجرا:  ۰۲ مهر تا ۰۳ آبان
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: جلال حسنوند
: غزل معصوم شاهی
: آتوسا قاضی
: احمد جعفری
: مونا افکار
: رامین نجفی
: عرفان پور محمدی
: تبسم ارگی
: سعید جعفری
: وصال جواهری
: حدیث پارسا
: زهرا شایانفر
: رامین رستمی

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.