آینه برعکس


تئاتر فستیوال

: ایمان خداترس
: علی هادیپور
:علی هادیپور
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۰۱ تا ۱۸ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:مهرزاد آقاجانی
: ملیکا جُربُزه
: حمیدرضا عبدالهی
: بردیا محرابی
: نوید آقاجانپور
: احسان ابراهیمی
: شبنم زند
: جواد اکبرنیا
: سمیرا شکری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.