اتول سورون (طهران الف/۱)


:  باقر ‌سروش
 شهروز ‌دل ‌افکار
 شهروز ‌دل ‌افکار
  شهروز ‌دل ‌افکار، سحر ‌عبدالملکی
رضا جهانگیری، سعید اعتمادی، هومان زمانی، علیرضا ‌نوحه، فرحان شجاعی، محمدحسین ‌بیات، عرشیا ‌چاکرالحسینی، علیرضا خراسانی، سودا باآبرو، ماهان زارعی، سمانه رستمی، آتنا نیکنام، تینا اسدی، علی عرب، پانیذ نصیری حقیقی، هادی ‌رهبری، حسن توکلی، نازنین افضلی، شیوا جگروند، سارا مهین ترابی،
پارسا معانی، معصومه اسمی، مهسا قلی زاده
محل اجرا: ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده کرمانی
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶

دوره اجرا:۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر

  ۱۸:۴۵ |  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

بها بلیت: ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  امیرسپهر ‌تقی ‌لو
  سیدعماد ‌عامری
  بهرنگ عباس پور
  هستی ‌حسینی
  مهدی ‌طالقانی
  امیرعباس ‌حاتمی
  سحر ‌عبدالملکی
  محمدحسین ‌بیات، عرشیا ‌چاکرالحسینی
  امیر ‌خدامی، امیرکوروش اعرابی
  محمدحسین ‌معتمدی
  مهدی سربازی
  فرزین آذر گشب
  محمدحسین ‌بیات
  پریا ‌الهی، فائزه ‌سلطانی
  محمد عالیخانی
  مونا محمد اسماعیل
  قادر ابراهیمی، علیرضا ‌نوحه، هادی ‌رهبری
  پرنیا یاراحمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.