استند آپ کمدی آقای شهروند و صلح جهانی علیه تروریسم روانی


تئاتر فستیوال

 کاوه مهدوی
:  امیر کربلایی زاده

: مهدی امین لاری
: عرفان پورمحمدی
: احمد نگهبان
: امین میری
: کوروش برزی
: الناز پیکری
: مژگان حسینی
: مهدی سلیمانی
: کمال کچوییان

مکان اجرا :  حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۸۸۰۴۰۷۱ – ۸۸۸۰۴۰۷۲
شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن رزرو: ۰۹۳۶۷۷۵۶۳۱۸

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.