الف وارد می شود


 تئاتر فستیوال
: آرمان طیران
: برکه فروتن
: مختار سائقی، حسن اسدی، صفورا کاظم پور، مینو نوبهاری، پدرام خیرابی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۷ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: کمپانی هنری زابتیک
گروه کارگردانی
: حامد زحمتکش
: راشین فروتن
: میثم زینی نژاد
گروه صحنه و لباس
: آرین کشیش زاده
: صفر محسنی فرد، اصغر خسروآبادی
: محمد صادقی
: مونا گلپایگانی
گروه موسیقی
: پارسا شاه مردی
نوازندگان
: شهاب صادق نوری
: مهربد مرادخانی
: پارسا شاه مردی
: حامد زحمت کش
: سهیلا جوادی
: سبا سلیمانی، محمود ملکی علیا
: سید محمد باقر قوام
: زابتیک
: حدیث دکایتی، حمید مهدیان
: حدیث دکایتی
: سمیرا میس محمدی
: حورا وهاج

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.