انجمن بانوان مستقل / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

 محمدامین حریریان
:  سهیل میرزاده
:  بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) مریم اسکندرى، علیرضا بیات، حنانه جعفری نژاد، عباس رضائی، علیرضا شاندیز، لیلی شجاعی، فرزانه عطایی، شراره علامی، محمد کارخانه، امین نوروزی

: فاطمه جعفرزاده، محمدرضا ادیبی کیا، امید احمدى
: بهین بلوری، سهیل میرزاده
: مریم نجاتى
: سعیده سلطانی
: نشاط رحمتی
: شاهین فتحی
: محمدامین حریریان، سهیل میرزاده
: عاطفه خلیلی
: افشین علی اصفهانی
: سهیل میرزاده، امین حریریان

:  سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
 ۲۱:۱۵
:  ۷۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

تلفن رزرو: ۰۹۳۵۱۶۵۲۰۷۶

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.