اهالی هوا


تئاتر فستیوال

: دیانا فتحی
: (به ترتیب الفبا) یاسمن ادیبی، روزبه حصاری، سوگل خلیق
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۱۵ تا ۲۷ بهمن
  ۱۹:۰۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمدصادق زرجویان
: آرش والی‌نژاد
: مارال عبدالهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.