ایستادن بر فراز یک اتفاق


istadanaaf818bb81babd5f4ac86dfd2349177d

:  سید علی موسویان
:  روزبه اختری
:  مهدی میرزائیان، مونا موسوی، سحرناز عباس زاده و روزبه اختری
محل اجرا: تماشاخانه سرو
  میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، خیابان فلاح پور (فلاح زاده)، پلاک ۱
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
ساعت اجرا: ۱۷:۱۵
مدت اجرا: ۵۵ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مژده رهبر و یاسین مقدس نژاد
: مریم رحمت نژاد
: علی صحراگرد
: رها عادلی
: آوا وفاخواه
: رضا پور زارعی
: بهنام رحیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.