بازی بی پایان


بازی بی پایان
الیزا اورامی
: اردلان شجاع کاوه
: خسرو شهراز، الیزا اورامی، دیانوش آصف وزیری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ تا جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: پویان مقدم
: امیر مهرورزان
: فرناز جاودان خرد
: پویان مقدم
: خشایار خاتمی
: پویان مقدم
: طراح گریم
: مسعود همتیان
: کیانوش ایازی
: فاطمه حاتمی
: حمیدرضا یوسفی، مریم حسین زاده
: حسین عربستانی
: پویان مقدم

نمایشی است ازخلوت مردی که در توهم و گناه غوطه می خورد، مراقبت می خواهد وصبر. پرستاری طلب می کند.پرستار می‌آید با کوله باری از خاطره ورنج، می ترسد ومی ترسیم و گاه می خندیم به سرنوشت پر از اختیارمان. گذشته ها گذشته ،مرد می ماند و حسرتش …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.