بازی در برزخ


تئاتر فستیوال
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا: ۱۸ دی تا ۰۵ بهمن
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: فرشته امیدوار طهرانی
: مهدی تنگ عیش
:داوود معینی کیا، هانا صالحی راد، مجتبی مقیمی

: نازنین خضابی
: عاطفه ترابی
: امیرحسین جعفرپور
: شهریار اورمزدی، پرهام ظهرابی، اشکان پایدار

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.