برزخ


تئاتر فستیوال

: مسعود هاشمی نژاد
: مسعود طیبی
:ایمان اشراقی، سارا والیانی، روشنک رضایی مهر
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۰۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:شهلا کارآموز
: ایمان میر هاشمی
: ایمان میر هاشمی، کامران پارسا
: سهراب کرم رودی
: کیکاوس طهمورث
: فاطمه صفیری
: بهناز نادری تنها
: متین کیمنش
: بتسابه نعیمایی
: مرتضی حقیقت بیان
: یاسین حسینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.