برفک


تئاتر فستیوال
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۱۹ دی تا ۱۹ بهمن
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: جواد عاطفه
:عاطفه پاکبازنیا

: پری‌ناز بابایی، نیلوفر رازمند
: روزبه حسینی
: سهند بهادری
: مهدی فاتحی
: عارفه طاهری
: فاطمه آهنگران، محمد گل‌محمدی، رسول نورمحمدی
: نگار حسینی
: نسترن خدادوست
: ملینا نوری‌زاد
: علی‌ضیا سعیدی
: استودیو فا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.