به من میگن مک کنا


تئاتر فستیوال

: دان شا
: رضا قنبرزاده فرید
: (به ترتیب ورود به صحنه) آرش مهاجر، پیام سلیمانی، صبا گرگین پور، هامون سیدی، فرزان بهنام
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۱۸ شهریور
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: هوشنگ حسامی
: نسرین غفوری
: دکتر پژمان دادخواه
: مهسا شریفی
: سهراب ادهمی
: پژمان دادخواه
: مهسا شریفی
: میلاد درویشان
: صادق سیادت (تصویر تئاتر)
: علی دولت آبادی (تصویر تئاتر)
: محمد مهدی گرامی
: مهراد ماکویی

be man migan mak kena

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.