بچه های خاکستری


تئاتر فستیوال

: امید نیاز
: پرستو گلستانی
: (به ترتیب ایفای نقش) علیرضا مرشدی ها، پروین محمدی، سینا حکیمی، پریناز بابایی، پانیذ تاج بخت، ابوالفضل شفیعی زاده
محل اجرا: تماشاخانه تتماج
 خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، کوچه یزدان نیاز، پلاک ۳۴، طبقه۳، هلیا فیلم، تماشاخانه تتماج
تلفن: ۷۷۶۰۱۷۹۰-۷۷۵۰۱۹۷۳
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۱۸ شهریور
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
شماره رزرو و هماهنگی: ۰۹۳۸۰۵۷۶۴۶۰
: حمید اصغری تتماج
: موسسه فرهنگی وهنری هلیا فیلم
: منوچهرشجاع
: حسین تبریزی
: مهدی رایگانی
: پرستوگلستانی
: مسیب کریمی
: الهام متو
: ابوالفضل شفیعی زاده
: سهیل مشهوری، پیام شاد پور
: وحید سقلی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.