بی تابستان


تئاتر فستیوال

: امیررضا کوهستانی
:لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان، مونا احمدی
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
  ۱۵ تا ۳۰ بهمن
  ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان

: محمدرضا حسین زاده
: شهریار حاتمی
: شیما میرحمیدی
: Xavier Lauwers
: آنکیدو دارش
: داود صدری، علی شیرخدایی
: محمد خاکساری، رضا مصطفی پور
: بهارک خاوری
: جواد باقری
: روح الله زندی فرد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.