آبی ترین آسمانی زمین


تئاتر فستیوال

 محمد قاسمی
:  پری بارانی، محیا جباری، محمد قاسمی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:   ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: محمد قاسمی
: رسول رنجبر
: مهران آتش‌زای و رسول رنجبر
: محمدرضا غفوری و امیرحسین احمدزاده
: پری بارانی
: محمد قاسمی
: رسول رنجبر
: رضا باغبان
: شقایق فرشته
: عباس قاسمی
: مهرنوش سلیمی

سه اتو بیوگرافی راجع به سه شخصیت که در آب کشته می‌شوند، این نمایش در چهار هزار لیتر آب اجرا می شود.
– از همراه داشتن کودکان زیر ۹ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.