تئاتر


تئاتر فستیوال

: صابر ابر، الهام کردا، پانته آ پناهی ها
: (به ترتیب حروف الفبا)مینو آذرمگین، صونا احمد پور ملکی، طناز احمدی پور، پایار الله یاری، طلیعه ایمانی، ستاره بذرافشان، راهله تعبدی، نور آرش چارلی، پریا حیدری، آرام خادم، عرفان داداشیان، شهرزاد رحمانی، محمدرضا رشیدی، آوا علوی، باران فرد، فروغ کوهی، الهام میرشفیعی، آنیتا واحدی

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: موسسه فرهنگی هنری «اینجا میان شهر»

: روح اله زندی فرد
: نوشین طهماسبی
: محمد پوراسکندریان
: بهروز سیفی
: طناز امین
: محمد پناهی، علیرضا پناهی
برگرفته از آثار : مولر، محمد چرمشیر، یوجین اونیل، بکت، تنسی ویلیامز، بوشنر، استریندبرگ، ادوارد البی، سوفکل، کانگریو، ماتئی ویسنی یک، بهرام بیضایی، شکسپیر، آلبر کامو، اوریپید، چخوف

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.