تابستان


تئاتر فستیوال

: سعدی محمدی عبد
:حجت زینالی، سعدی محمدی عبد
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۲۵ دی تا ۱۸ بهمن
  ۲۰:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سعدی محمدی عبد
: حمید نادری
: آرمین فرقانی، پرنیان امیر انتخابی
: شایان حبیبی
: شایان حبیبی، حسین خزائی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.