تاتر بد


تئاتر فستیوال

: مهدی کوشکی
: امیر باباشهابى، شهروز دل افکار، حسین برفى نژاد، محمد عبدالوند و مهدى کوشکى، سعید اویسی

 

محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  ۰۴ شهریور تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

: پانته‌آ احمدخان، میثم انتظاری
: محمد حسین رنجبر
: بهرام رامه
: ‌زهره کاظمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.