ترنا


تئاتر فستیوال

:  سامان ناصری

 پژمان کاشفی

:  (به ترتیب الفبا) حامد آقایی، مسعود پورجمشید، سیاوش جامع، مراد جهانی، امیرحسین جعفر پور، الهام حمامیان، شیوا دیناروند، مهدی سلطانی، سحر زنجانی، رضافرحی، فرج الله گل سفیدی، محمدرضا لوانی، علی لوانی، داوود معینی کیا، کیوان هاشمی، علی یعقوب زاده

: متین رضوانی پور
: امیرحسین توسلی
: علیرضا توسلی
: بهداد عزیزپور
: متین رضوانی پور
: آیدین صمیمی
: زهرهالسادات فرقانی
: محدثه سیگارچیان
: هدیه رحمت نژاد
: علی رجبی
: علیرضا رابوزاد
: الناز خردپژوه
: حمید یوسفی
: اکبر شجاعی
: امیر حسین جعفرپور
: لیلا رحمان پور و محبوبه شمس

 تالار محراب – سالن اصلی

تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی (چهارراه سپه)، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

:  ۱۸:۳۰

:  ۶۰ دقیقه

:  ۲۰,۰۰۰ تومان

شماره رزرو: ۰۹۱۰۶۶۹۴۷۳۹

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.