تروکاژ


تئاتر فستیوال

: محمدرضا قلی پور
:سوده ازقندی، فرشته فرشاد، محمد طیب طاهر، یوحنا حکیمی، حامد قریشی، معصومه عزیزمحمدی، علی ابراهیمی

 

 محل اجرا: تالار محراب – سالن اصلی
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۳ مهر تا ۰۴ آبان
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۹۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: رویا افشار، محسن بهرامی، احمد لشینی، معصومه عزیزمحمدی، بیتا خارستانی
: محمدرضا قلی پور
: هوشنگ قلی پور
: محمدعلی ضرابی
: آزاده فروغی، لیلا اسفندانی، پروانه حقی
: پرستو نباتی
: فرناز یحیی پور
: محمدحسین داستان
: محمد ابوطالبی
: نگین رضاپور
: پوریا پروین
: زهرا قاسمی و مریم آزادی
انتخاب موسیقی از آثار واروژان توسط بهزاد داداشی
آهنگ اول
: آرمان محمودی نیا
: مرضیه قلی پور
آهنگ دوم
: حسین جمالی
: ایمان میقانی و سروناز امینی
برگرفته از پوستر فیلم دختری در ماشین با عینک دودی و یک اسلحه
: مهدیه شاهمرادی
: نشر آواژ

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.