تشریفات


تئاتر فستیوال

:  عرفان غفوری
 رامین اکبری
:  منصورنصیری، سعیدمردی، شهریارفرد، حسین حسینیان، داود سبحانی، نوید فیاض، سولماز شعاعی، جعفر کرمانی

:  علی اصغر اعرابی
:  محمد قدس
: سولماز شعاعی
: جعفر کرمانی
: رامین اکبری
: اشکان خلج
: علیرضا حسینی .فرید حسینی

 سالن کنش معاصر
میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴٢
تلفن: ۶۶۴٠٠۶١٢
:  پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ – دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
 ۱۸:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.