تکرار


تئاتر فستیوال

: جمشید خانیان
: علی مرادی
:امید رهبر
محل اجرا: تماشاخانه ایران تماشا
 خیابان انقلاب، میدان فردوسی، بعد از خیابان نجات الهی(ویلا)، کوچه سمنان پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۵۶۶۳ – ۰۹۱۲۰۴۲۰۳۷۷- ۰۹۰۳۴۹۳۴۱۶۷
  ۰۸ تا ۲۳ بهمن
  ۱۸:۳۰
  ۴۵ دقیقه
 بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: الهه تنهایی
: مریم یار محمدی
: الهه تنهایی، علی مرادی
: محمد رضا عالمی(مهراد)
: احسان خارگی
: محمد صمدیانی
: الهه تنهایی و علی مرادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.