جانی (خون، چلیک، طبیعت)


تئاتر فستیوال

: مصطفی لعلیان
:تارا یونس تبار، سید مصطفی ساجدی معین
محل اجرا: عمارت روبرو
 تهران، خیابان انقلاب (شرق به غرب)، قبل از چهارراه ولیعصر، بن‌بست کیانپور، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۳۰
  ۱۴ تا ۲۱ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: علی رستمی منش
: زهرا صادقی، مهندس حسین دریاباری
: گروه بازیگران و دستیاران
: مصطفی لعلیان
: مصطفی لعلیان، علی رستمی منش
: گروه طراحی ودکوراسیون داخلی «چهار چوب»
: علی رستمی منش
: امیر محمد اتحادی، مهندس حسین دریاباری
: مهندس حسین دریاباری
: پوریا جور اسفند
: پوریا احمدیان
: زهرا صادقی
: زهرا حور اسفند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.