جدایی، رومئو، ژولیت


تئاتر فستیوال

: مسعود طیبی
: پوریا اصلان، هاله بهبودی

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۲۹ مرداد تا ۱۶ شهریور
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: حمیدرضا رضوانی
: ایمان میرهاشمی
: فاطمه صفیری
: الهام ناصری
: بتسابه نعیمایی
: سینا سید آبادی
: مسعود طیبی
: دل آسا صابر
: بیتا حمزه
: سمیه طیبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.