جزیره ساتن


تئاتر فستیوال

: فاطمه فریدون
: کیوان سررشته، امید سلیمى، فرزانه زینتى
محل اجرا: عمارت روبرو
 تهران، خیابان انقلاب (شرق به غرب)، قبل از چهارراه ولیعصر، بن‌بست کیانپور، پلاک ۷
تلفن: ۶۶۴۰۴۲۳
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ تا شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: کیوان سررشته، فاطمه فریدون
: فاطمه فریدون
: کسرا پاشایى
: افرا میرفارسى
: فائزه رخ‌فیروز
: آفرین بهشتى
: نوید آقاخانى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.