جزیره لانگولیا


تئاتر فستیوال

: کیومرث قنبری آذر
: امیررضا توکلی، حمید ندیمی

 

محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران
 خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسرای نیاوران
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲
دوره اجرا: مهر و آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۹,۰۰۰ تومان

 

: امیر رضا توکلی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.