حاکم و پنیر


تئاتر فستیوال

: امیر رضا رضی
: سپیده اقدامی

 

محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران – سالن خلیج فارس
 خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲، ۲۲۲۹۹۷۳۰
دوره اجرا: مرداد و شهریور ۱۳۹۷
بها بلیت: ۱۸,۰۰۰ و ۱۲,۶۰۰ تومان

: سپیده اقدامی
: نیما فاضلی، مانی اسکندری، سعید فرد، سپیده اقدامی
: کیان زمانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.